نوع خبر 
 
 
اطلاعیه تخفیف دانشجویی
 بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان واجد شرایط استفاده از تخفیف دانشجویی در نیمسال  دوم 95-94 می رساند  آن عزیزان می بایست از مورخ 94/12/15الی 95/02/25با مراجعه به سایت واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری حوزه معاونت دانشجویی قسمت  " امور رفاهی " فرم مربوطه را دانلود نموده و پس از تکمیل از تاریخ  95/01/20لغایت95/02/25 با در دست داشتن مدارک خود به دفتر امور دانشجوئی واقع در طبقه همکف ساختمان IT ( مجتمع یادگار امام (ره) ) مراجعه نمایند . بدیهی است به درخواست هایی که بعد از زمان مقرر ارائه می گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تذکر مهم : دانشکده های صفائیه و شیخ صدوق به دفاترامور دانشجوئی مستقر در دانشکده مراجعه نمایند.                                                                                                                                                                                                                                                                          امور دانشجوئی
شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴  ۸:۳۵
منبع : معاونت فرهنگی و دانشجویی

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه ۸ تير ۱۳۹۶  ۱۳:۵۸:۰
تعداد بازديد از اين خبر : 4737
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.