نمایش بر اساس 
 بخشنامه تشویق و قدرشناسی از نخبگان دانشجویی
-
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه تاکید بر عدم تجسس در احوال شخصی
-
يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه مربوط به وقفه تحصیلی، انصراف از تحصیل و ثبت نام متاخرین و.....
بخشنامه
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۲
دانلود فایل پیوست
 مدارک لازم جهت صدرو گواهینامه موقت و دانشنامه فارغ التحصیلان آذر 1389 به بعد
مدارک لازم جهت صدرو گواهینامه موقت و .....
يکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 مراحل مشاوره و راهنمایی
مراجعه دانشجویان و متقاضیان مشاوره به دفتر
دوشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه تخلفات
آیین نامه تخلفات در امتحانات
چهارشنبه ۶ مهر ۱۳۹۰
 حفظ ونگهداری مدارک پایان تحصیلات
دانش آموختگان محترم می بایستی در حفظ ونگهداری...
دوشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 استعلام:
درصورتیکه مدرک تحصیلی دانش آموخته....
دوشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 بازدید علمی
بازدید علمی
دوشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 مراحل صدور گواهی خروج از کشور بر حسب نوع سفر
سفرهای زیارتی....
دوشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 مراحل صدور گواهی جهت افزایش سنوات تحصیل
مراحل صدور گواهی ...
دوشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 مراحل اخذ گواهی اشتغال به تحصیل
دانشجویان با مراجعه به دفتر صدور گواهی...
دوشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 مراحل صدور گواهی جهت انجام کسری خدمت
ویژه مشمولانی که مدت انجام خدمت سربازی آنها شش ماه و کمتر از آن باشد
دوشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 مراحل فارغ التحصیلی
در صورتیکه دانش آموخته کلیه دروس خود را گذرانده باشد...
دوشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 صدور گواهینامه موقت ودانشنامه
پس از ارائه فرم تسویه حساب و مدارک....
دوشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 نکاتی که دانشجویان در طی نیمسال آخر تحصیلی می بایستی مد نظر داشته باشند
مراجعه به بایگانی آموزش دانشکده ...
دوشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۰
 مراحل کار تخفیف دانشجویان
مراجعه به سایت دانشگاه....
دوشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 مراحل دریافت ریز نمرات جهت ترجمه
فازغ التحصیلان می تواننددرصورت تمایل پس از دریافت دانشنامه....
دوشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 نحوه اقدام برای ارائه درخواست انتقال یا مهمانی
دانشجو در خواست کتبی خود را جهت انتقالی.....
دوشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه نقل و انتقالات
يکشنبه ۱ آبان ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 جدول همطرازی – معاونت دانشجویی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
جدول همطرازی....
يکشنبه ۱ آبان ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.