لوح های قهرمانان تعداد تصاویر موجود 24
تربیت بدنی تعداد تصاویر موجود 4
شهدا و جانبازان تعداد تصاویر موجود 14
معارفه معاونین واحد تعداد تصاویر موجود 6
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.