آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگارامام خمینی (ره) شهرری- مجتمع اصلی:

کیلومتر 6 اتوبان تهران - قم (بزرگراه خلیج فارس) نرسیده به عوارضی، سمت راست، روبروی مرقد حضرت امام (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره) شهرری.

تلفنخانه   8 -55229200

 ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی 

1

آقای دکتر انصاری

معاون دانشجویی

55229245

2263

2

آقای براتی زاده

مدیر دانشجویی

55229361

2246

3

 

 آقای حاج نوروزی

مسئول دفتر مشاوره و راهنمایی

مسئول کانون فارغ التحصیلان

55229243

2517

4

خانم رحیمیان یگانه

رئیس اداره امور دانشجویی

55229365

2264

5

آقای بروغنی

مسئول مشمولین

55229240

2247

6

آقای سعیدی

اداره امور مشمولین

55229240

2247

7

آقای بهرامی

رئیس اداره فارغ التحصیلان

55229242

2256

8

آقای خدابنده

دریافت مدارک جهت صدور گواهینامه پایان تحصیلات

-

2532

9

آقای ابراهیمی

تحویل مدارک موقت و دانشنامه به فارغ التحصیلان

10

آقای قنبری

مسئول دفتر معاونت دانشجویی

55229245

2263

11

آقای الیاسی

مسئول رفاه دانشجویی

2265

12

آقای رضایی

مسئول سلف سرویس

55229306

2370

13

آقای چراغیان

کارشناس اداره امور دانشجویی

2265

14

آقای هوشیاری

متصدی فارغ التحصیلان

2265

15

آقای قهرمانی 

اتوماسیون تغذیه 

-

2372

16

آقای گروسی

بایگان فارغ التحصیلان 

-

-

17

آقای امینی

صدور گواهی 

55229369

2372

18

آقای شهبازی

مسئول تربیت بدنی

55229313

2343

19

آقای خادمی

متصدی تربیت بدنی

-

2343

20

خانم شاهی

کارشناس تربیت بدنی خواهران

55229313

2341-2342

21

آقای شریعت

صدور گواهینامه موقت

-

-

22

آقای فکوری

صدور دانشنامه

 -

23

آقای مهرادتبار

صدور گواهی و پاسخ به استعلام

 -

 -

24

آقای بخشایی

امور دانشجویی دانشکده علوم انسانی

33740124

 -

25

آقای رمضانی

امور دانشجویی ساختمان شیخ صدوق 

33374085

 -

26

آقای جعفری

کارشناس فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی برق

2622

27

خانم نبی اله

کارشناس فارغ التحصیلان دانشکده هنر و معماری

2274

28

آقای سالمی

کارشناس فارغ التحصیلان دانشکده فنی مهندسی

2379

29

خانم رنجکش

کارشناس فارغ التحصیلان دانشکده علوم پایه

2421

30

خانم ایلشاهی

کارشناس فارغ التحصیلان ساختمان شیخ صدوق

33752184

31

خانم برقی

کارشناس فارغ التحصیلان دانشکده علوم انسانی و مدیریت و حسابداری

 33743013-214

-

32

خانم محمدی

کارشناس فارغ التحصیلان دانشکده آموزش معلمان

 -

33

خانم رمضانی

کارشناس فارغ التحصیلان

 -

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.