حوزه معاونت دانشجویی عهده دار بررسی و رفع مشکلات رفاهی و خدماتی دانشجویان بوده و در راستای ایجاد محیطی امن و مطلوب برای ادامه تحصیل دانشجویان به طور مستمر در حال پیگیری امور دانشجویان عزیز است.
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.